Kasowanie danych

UWAGA!!!
USUWANIE PLIKÓW NIE JEST SKUTECZNE

Usuwanie danych za pomocą dostępnych z klawiatury komend typu Delete czy wyrzucenie ich do kosza tylko w niewielkim stopniu zmienia strukturę danych, przez co większość informacji pozostaje bez zmian i z łatwością można je odzyskać.
W chwili obecnej, bardziej niż kiedykolwiek, ochrona danych stała się sprawą priorytetową. Z pomocy komputerów korzystamy w każdej sferze życia - w szkole, domu, firmie. Zresztą komputery są tak pomocne, że trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek pracę np. sprawne działanie banku, bez ich użycia. Na twardych dyskach komputerów przechowywane są ogromne ilości danych, często strategicznych z punktu widzenia funkcjonowania firmy, które gdyby trafiły w niewłaściwe ręce mogłyby wyrządzić wiele szkód czy doprowadzić do upadku instytucji, będącej ich właścicielem. Komputery i internet służą bowiem m.in do komunikowania się z bankami, wykonywania operacji bankowych, przechowywania danych firmy, czy prywatnych informacji z życia osobistego. Znane są przypadki, kiedy to na skutek braku wyobraźni i odpowiedzialności osób administrujących takimi danymi, nośniki zawierające dane stanowiące najbardziej chronione tajemnice znalazły się poza strefą bezpieczeństwa i trafiły do publicznego obiegu. Chyba wszystkim znane są przypadki, kiedy dyski z danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych odkupił Jerzy Urban, czy nieudolnie wykasowane pliki z komputera Aleksandry Jakubowskiej stały się ważnym materiałem dowodowym w jednej z najgłośniejsych afer ostatnich lat.

Dlatego pamiętać należy o odpowiednim zabezpieczeniu danych przed niuprawnionym dostępem do nich osób trzecich, w szczególności w przypadku wymiany nośników czy całych komputerów na nowe. Trzeba mieć również świadomość, iż samodzielne usunięcie danych z nośnika przy użyciu standardowych komend, jak np. Delete, formatowania czy prostych programów jest nieskuteczne, a dane wykasowane w ten sposób można odzyskać bez większego wysiłku. Zatem niedopuszczalne jest wyrzucenie nośnika na śmietnik, bowiem zwykle dane (lub przynajmniej ich część) jakie zawiera dysk twardy noszą znamiona danych osobowych w myśl rozumienia przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyrzucenie dysku bez wcześniejszego zabezpieczenia zawartych na nim zapisów stwarza realne zagrożenie dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych. Istnieje również także ryzyko, iż w takiej sytuacji Generalny Inspektor Danych Osobowych może nałożyć na administratora danych (właściciela czy osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych), grzywnę.

Całkim realne są również przypadki wykorzystania cudzych danych osobowych (np. wzór podpisu, skan dowodu osobistego, nr konta bankowego, nr PESEL, adres zamieszkania) do wyłudzania pieniędzy, zakupów przez internet czy w systemie ratalnym, leasingowania towarów, zakładania kont internetowych i zaciągania kredytów na rachunek nieświadomego obywatela. Takie dane mogą także posłużyć do szantażowania poszkodowanego.

Dlatego MiP Data Recovery zaleca profesjonalne kasowanie danych w szczególności w następujących przypadkach:

1. Awaria dysku twardego czy innego nośnika
2. Awaria komputera
3. Wymiana starego sprzętu na nowy
4. Sprzedaż sprzętu komputerowego
5. Zmiana użytkownika komputera
6. Zwrot uszkodzonego nośnika do serwisu w celu wymiany na nowy w ramach gwarancji
7. Przekazanie sprzętu do utylizacji